Тргување со хартии од вредност на странски пазари

.

Зашто ИНВЕСТБРОКЕР?

Најголемите светски компании лесно достапни за сите наши клиенти

Единствена брокерска куќа во Република Северна Македонија што ја нуди оваа услуга

Тргување со акции, обврзници, ETF-и, GDR-и, ADR-и на најголемите пазари во светот: Америка, ЕУ, Англија, Канада…

Потребни документи за склучување на договор за посредување

Физички Лица

Важечки документ за индентификација:

1. Лична карта или

2. Пасош

Правни Лица

1. Тековна состојба од ЦРРСМ, не постара од 6 месеци

2. Тековна состојба за вистински сопственик, не постара од 6 месеци

3. Важечки документ  за индентификација за законскиот застапник

4. Важечки документ за индентификација за вистинскиот сопственик

.

Како да купам/продадам акции или обврзници?

  • Склучување на договор за брокерски услуги на странски пазари
  • Склучување на договор за старателски услуги на странски пазари

Потпишувате налог за купување/продавање на соодветни хартии од вредност 

При купување: 
Однапред се врши уплата на потребните средства за купување на хартии од вредност вклучително со провизиите на девизна клиентска сметка на ИНВЕСТБРОКЕР. Кликнете тука за да ја погледнете уплатницата

При продавање:
Од вредноста на продадените хартии од вредност, се одбива сумата потребна за провизиите и се врши исплата на нето вредноста на вашата сметка

Потребни ви се дополнителни информации?