Линкови

• Законска регулатива :

преземете pdf документ - Закон за хартии од вредност
преземете word документ - Закон за преземање
преземете word документ - Закон за инвестициони фондови

• Институции во РМ :

www.mse.com.mk - Македонска берза за хартии од вредност
www.sec.gov.mk - Комисија за Хартии од вредност
www.cdhv.org.mk - Централен депозитар за хартии од вредност
www.nbrm.gov.mk - Народна банка на РМ
www.ujp.gov.mk - Управа за јавни приходи
www.finance.gov.mk - Министерство за финансии

Берзи во регионот :

www.belex.rs - Белградска берза
www.zse.hr - Загребска берза
www.bse-sofia.bg - Софиска берза
www.montenegroberza.com - Монтенегро берза
www.ljse.si - Љубљанска берза
www.blberza.com - Банаључка берза
www.nex.cg.yu - Нова берза за хартии од вредност на Црна гора
www.ase.gr - Атинска берза
www.birn.eu.com - Сараевска берза

Светски берзи :

www.nyse.com - Њујоршка берза
www.amex.com - Американска берза
www.tse.or.jp - Токиска берза
www.londonstockexchange.com - Лондонска берза
deutsche-boerse.com - Франкфуртска берза
www.nasdaq.com - NASDAQ